MEDIA 2016-17

BARNAO MARIA BEATRICE
1ªB, 2ªB - Italiano, Storia, Geografia

PEDEVILLA ERICA
2ªA - Italiano, Storia, Geografia
3ªB - Italiano, Storia, Geografia

DUCA CARMEN
1ªA - Italiano, Storia, Geografia
3ªA - Italiano, Storia, Geografia

TUZZATO MARISTELLA

HERNANDEZ M. CRISTINA
1ªA - Matematica e Scienze
2ªA - Matematica e Scienze
3ªA - Matematica e Scienze

GORCHS Y COBES M. ROSA
1ªB - Matematica e Scienze
2ªB - Matematica e Scienze
3ªB - Matematica e Scienze

RANDAZZO ANGELA ROSARIA
1ªA, 1ªB - Inglese
2ªA, 2ªB - Inglese
3ªA, 3ªB - Inglese

NEGRIN SILVIO
1ªA, 1ªB - Tecnologia
2ªA, 2ªB - Tecnologia
3ªA, 3ªB - Tecnologia

GALIA PAOLO
1ªA, 1ªB - Musica
2ªA, 2ªB - Musica
3ªA, 3ªB - Musica

PERRI ALESSANDRO
1ªA, 1ªB - Arte e immagine
2ªA, 2ªB - Arte e immagine
3ªA, 3ªB - Arte e immagine

MARCOLINI DANIELLA
1ªA - Scienze motorie e sportive
1ªB - Scienze motorie e sportive
2ªA - Scienze motorie e sportive
2ªB - Scienze motorie e sportive
3ªA - Scienze motorie e sportive
3ªB - Scienze motorie e sportive

DARNA GALOBART MARÍA JOSÉ
1ªA, 1ªB - Spagnolo
1ªA, 1ªB - Cultura spagnola

PALMA CINTA MARÍA JOSÉ
1ªA, 1ªB - Catalano

TORTORICI EULALIA
2ªA, 2ªB, 3ªA, 3ªB - Spagnolo, Cultura spagnola, Catalano

RAMAZZINI ELIANA

MORANA PAOLA
1ªA, 1ªB - Religione Cattolica
2ªA, 2ªB - Religione Cattolica
3ªA, 3ªB - Religione Cattolica